Ochrona przed korozją

Nasze warunki klimatyczne i atmosferyczne są czynnikami, które powodują korozję podłoży metalowych. Zgodnie z ISO 9223, wyróżnia się pięć kategorii korozyjności atmosfery - od C1 do C5; dla każdej z tych kategorii określony jest minimalny i maksymalny czas postępowania korozji. Baril Coatings oferuje najtrwalsze systemy malarskie DualCure, w oparciu o kategorię korozyjności środowiska, w którym pracuje dany obiekt. W celu zapewnienia jego idealnej ochrony, możliwe jest dostosowanie systemu DualCure do indywidualnych potrzeb klienta.

C5

Bardzo duża korozyjność

Propozycje systemów
  • Do zastosowań zewnętrznych, na obszarach przybrzeżnych i morskich, gdzie występują trudne warunki przemysłowe i wysokie stężenia soli.
C4

Duża korozyjność

Propozycje systemów
  • Do zastosowań wewnętrznych w środowiskach charakteryzujących się wysoką wilgotnością i umiarkowanym zanieczyszczeniem, jak np. firmy chemiczne, baseny i doki. Do zastosowań zewnętrznych na obszarach przemysłowych i przybrzeżnych o umiarkowanym zasoleniu oraz na obszarach gdzie występują trudne warunki przemysłowe i wysoka wilgotność.
C3

Średnia korozyjność

Propozycje systemów
  • Do zastosowań na obszarach charakteryzujących się wysoką wilgotnością i niskim poziomem zanieczyszczenia powietrza i na obszarach przybrzeżnych o ograniczonym zanieczyszczeniu SO2 i niskim zasoleniu.
C2

Niska korozyjność

Propozycje systemów
  • Do zastosowań wewnątrz budynków nieogrzewanych, w których może wystąpić niewielka kondensacja i na suchych obszarach wiejskich o nieznacznym zanieczyszczeniu powietrza.
C1

Bardzo niska korozyjność

Propozycje systemów
  • Do zastosowań wewnątrz budynków ogrzewanych, charakteryzujących się suchym powietrzem i czystym klimatem wewnętrznym.
close This website is also available in English. Click here to visit the English version