Grubość filmu
Lata ochrony
Czasy schnięcia

Wybór Metoda aplikacjimenu

Wybór Połyskmenu

System konserwacyjny System szyty na miarę

C3 Średnia korozyjność

Do zastosowań na obszarach charakteryzujących się wysoką wilgotnością i niskim poziomem zanieczyszczenia powietrza i na obszarach przybrzeżnych o ograniczonym zanieczyszczeniu SO2 i niskim zasoleniu.

Our paint systems offer 25 years of protection.

Propozycje 5 systemów malarskich.

Film thickness
Drying times

C3 wysoki połysk szybki

C3 wysoki połysk szybki

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

174i2 DualCure SX Finish 90

60 µm 01:00

Łącznie

120 µm 25 01:40

C3 wysoki połysk

C3 wysoki połysk

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

180i2 DualCure LX Finish 90

60 µm 06:00

Łącznie

120 µm 25 06:40

C3 półpołysk szybki

C3 półpołysk szybki

Warstwa 1

171i2 DualCure SX DTM Finish 60

90 µm 01:00

Łącznie

90 µm 25 01:00

C3 półpołysk super szybki

C3 półpołysk super szybki

Warstwa 1

178i2 DualCure DTM Finish 60

90 µm 00:20

Łącznie

90 µm 25 00:20

C3 półpołysk

C3 półpołysk

Warstwa 1

173i2 DualCure LX DTM Finish 60

90 µm 08:00

Łącznie

90 µm 25 08:00
close This website is also available in English. Click here to visit the English version