Grubość filmu
Lata ochrony
Czasy schnięcia

Wybór Metoda aplikacjimenu

Wybór Połyskmenu

System konserwacyjny System szyty na miarę

C4 Duża korozyjność

Do zastosowań wewnętrznych w środowiskach charakteryzujących się wysoką wilgotnością i umiarkowanym zanieczyszczeniem, jak np. firmy chemiczne, baseny i doki. Do zastosowań zewnętrznych na obszarach przemysłowych i przybrzeżnych o umiarkowanym zasoleniu oraz na obszarach gdzie występują trudne warunki przemysłowe i wysoka wilgotność.

Our paint systems offer 25 years of protection.

Propozycje 8 systemów malarskich.

Film thickness
Drying times

C4 wysoki połysk szybki

C4 wysoki połysk szybki

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

174i2 DualCure SX Finish 90

60 µm 01:00

Łącznie

120 µm 25 01:40

C4 wysoki połysk na ocynk szybki

C4 wysoki połysk na ocynk szybki

Warstwa 1

604 DualCure Iso Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

174i2 DualCure SX Finish 90

60 µm 01:00

Łącznie

120 µm 25 01:40

C4 wysoki połysk na ocynk

C4 wysoki połysk na ocynk

Warstwa 1

604 DualCure Iso Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

180i2 DualCure LX Finish 90

60 µm 07:00

Łącznie

120 µm 25 07:40

C4 wysoki połysk

C4 wysoki połysk

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

180i2 DualCure LX Finish 90

60 µm 07:00

Łącznie

120 µm 25 07:40

C4 półpołysk szybki

C4 półpołysk szybki

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

171i2 DualCure SX DTM Finish 60

60 µm 01:00

Łącznie

120 µm 25 01:40

C4 półpołysk na ocynk szybki

C4 półpołysk na ocynk szybki

Warstwa 1

604 DualCure Iso Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

171i2 DualCure SX DTM Finish 60

60 µm 01:00

Łącznie

120 µm 25 01:40

C4 półpołysk na ocynk

C4 półpołysk na ocynk

Warstwa 1

604 DualCure Iso Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

173i2 DualCure LX DTM Finish 60

60 µm 07:00

Łącznie

120 µm 25 07:40

C4 półpołysk

C4 półpołysk

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

60 µm 00:40
Warstwa 2

173i2 DualCure LX DTM Finish 60

60 µm 07:00

Łącznie

120 µm 25 07:40
close This website is also available in English. Click here to visit the English version