C5 wysoki połysk szybki

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

100 µm
Informacje o produkcie

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Matowy
Zawartość części stałych: ±66% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 300 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (50μm)
Pyłosuchość: 15 minut
Przemalowanie: 30 minut
Całkowite utwardzenie: 3 dni

DANE TESTOWE
Test w komorze solnej:             
ISO 9227-NSS / ASTM B 117 > 9750 godzin
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4624 / ASTM D4541 11,6/10,6 MPa

Odporność na korozję:
Impedancja elektrochemiczna
Pomiary spektroskopowe Rc 3,2*109, n=0,94 (21 dni)

Produkt zatwierdzony przez holenderskie ministerstwo transportu wodnego i robót publicznych (Rijkswaterstaat), w systemie z 171i2.

Zalecenia aplikacyjne

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140 bar
GPS: 50-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,015-0,019 cala
Ciśnienie robocze: 60-140 bar
GPS: 50-100 μm

Pędzel-wałek
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
GPS: 50 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

Opakowanie i przechowywanie

Opakowania: 10-litrowe puszki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe
beczki.

Okres przechowywania: 6 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Opakowania: 10-litrowe puszki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe
beczki.

Okres przechowywania: 6 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140 bar
GPS: 50-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,015-0,019 cala
Ciśnienie robocze: 60-140 bar
GPS: 50-100 μm

Pędzel-wałek
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
GPS: 50 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Matowy
Zawartość części stałych: ±66% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 300 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (50μm)
Pyłosuchość: 15 minut
Przemalowanie: 30 minut
Całkowite utwardzenie: 3 dni

DANE TESTOWE
Test w komorze solnej:             
ISO 9227-NSS / ASTM B 117 > 9750 godzin
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4624 / ASTM D4541 11,6/10,6 MPa

Odporność na korozję:
Impedancja elektrochemiczna
Pomiary spektroskopowe Rc 3,2*109, n=0,94 (21 dni)

Produkt zatwierdzony przez holenderskie ministerstwo transportu wodnego i robót publicznych (Rijkswaterstaat), w systemie z 171i2.

Warstwa 2

174i2 DualCure SX Finish 90

100 µm
Informacje o produkcie

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Wysoki połysk
Zawartość części stałych: ±67% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 310 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (80μm)
Pyłosuchość: 30 minut
Suchość manipulacyjna: 60 minut
Przemalowanie: 60 minut

DANE TESTOWE
Przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych:
ISO 11507 / ASTM G154 2500 godzin
Zachowanie połysku przy 60°C > 80%

Elastyczność:
ISO 1519 / ASTM D522 test na cylindrycznej kształtce 10 mm
ISO 1520 Tłoczność 5,7 mm
metodą Tabera CS-17 / 1kg 4000 obrotów

Odporność na ścieranie:
Utrata wagi 150 mg
Odwrotna próba udarności ISO 6272-2 / ASTM D2794 2,5 Nm

Odporność na działanie substancji chemicznych:
Test tarcia MEK, podwójne tarcie 100
Zachowanie połysku przy 60°C > 80%

Zalecenia aplikacyjne

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140-200 bar
GPS: 60-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 70-100 bar
GPS: 60-100 μm

Natrysk powietrzny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 5-10% obj.
Rozmiar dyszy: 2-2,5 mm
Ciśnienie robocze: 3-4 bar
GPS: 60-100 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

Opakowanie i przechowywanie

Opakowania: 20-litrowe puszki i 200-litrowe beczki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe beczki.


Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Opakowania: 20-litrowe puszki i 200-litrowe beczki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe beczki.


Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140-200 bar
GPS: 60-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 70-100 bar
GPS: 60-100 μm

Natrysk powietrzny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 5-10% obj.
Rozmiar dyszy: 2-2,5 mm
Ciśnienie robocze: 3-4 bar
GPS: 60-100 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Wysoki połysk
Zawartość części stałych: ±67% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 310 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (80μm)
Pyłosuchość: 30 minut
Suchość manipulacyjna: 60 minut
Przemalowanie: 60 minut

DANE TESTOWE
Przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych:
ISO 11507 / ASTM G154 2500 godzin
Zachowanie połysku przy 60°C > 80%

Elastyczność:
ISO 1519 / ASTM D522 test na cylindrycznej kształtce 10 mm
ISO 1520 Tłoczność 5,7 mm
metodą Tabera CS-17 / 1kg 4000 obrotów

Odporność na ścieranie:
Utrata wagi 150 mg
Odwrotna próba udarności ISO 6272-2 / ASTM D2794 2,5 Nm

Odporność na działanie substancji chemicznych:
Test tarcia MEK, podwójne tarcie 100
Zachowanie połysku przy 60°C > 80%

close This website is also available in English. Click here to visit the English version