C5 wysoki połysk

Warstwa 1

306 DualCure Zinc Primer

100 µm
Informacje o produkcie

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Matowy
Zawartość części stałych: ±66% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 300 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (50μm)
Pyłosuchość: 15 minut
Przemalowanie: 30 minut
Całkowite utwardzenie: 3 dni

DANE TESTOWE
Test w komorze solnej:             
ISO 9227-NSS / ASTM B 117 > 9750 godzin
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4624 / ASTM D4541 11,6/10,6 MPa

Odporność na korozję:
Impedancja elektrochemiczna
Pomiary spektroskopowe Rc 3,2*109, n=0,94 (21 dni)

Produkt zatwierdzony przez holenderskie ministerstwo transportu wodnego i robót publicznych (Rijkswaterstaat), w systemie z 171i2.

Zalecenia aplikacyjne

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140 bar
GPS: 50-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,015-0,019 cala
Ciśnienie robocze: 60-140 bar
GPS: 50-100 μm

Pędzel-wałek
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
GPS: 50 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

Opakowanie i przechowywanie

Opakowania: 10-litrowe puszki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe
beczki.

Okres przechowywania: 6 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Opakowania: 10-litrowe puszki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe
beczki.

Okres przechowywania: 6 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140 bar
GPS: 50-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: 0,015-0,019 cala
Ciśnienie robocze: 60-140 bar
GPS: 50-100 μm

Pędzel-wałek
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
GPS: 50 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Matowy
Zawartość części stałych: ±66% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 300 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (50μm)
Pyłosuchość: 15 minut
Przemalowanie: 30 minut
Całkowite utwardzenie: 3 dni

DANE TESTOWE
Test w komorze solnej:             
ISO 9227-NSS / ASTM B 117 > 9750 godzin
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4624 / ASTM D4541 11,6/10,6 MPa

Odporność na korozję:
Impedancja elektrochemiczna
Pomiary spektroskopowe Rc 3,2*109, n=0,94 (21 dni)

Produkt zatwierdzony przez holenderskie ministerstwo transportu wodnego i robót publicznych (Rijkswaterstaat), w systemie z 171i2.

Warstwa 2

180i2 DualCure LX Finish 90

100 µm
Informacje o produkcie

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Wysoki połysk
Zawartość części stałych: ±55% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 420 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (80μm)
Pyłosuchość: 1 godzina
Suchość manipulacyjna: 12 godzin
Przemalowanie: 12 godzin (maksymalna przerwa 7 dni)

Zalecenia aplikacyjne

Natrysk powietrzny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: min. 1,2-1,5 mm
Ciśnienie robocze: min. 3-5 bar
GPS*: 40-60 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

 

Opakowanie i przechowywanie

Opakowania: 20-litrowe puszki i 200-litrowe beczki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe beczki.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Opakowania: 20-litrowe puszki i 200-litrowe beczki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe beczki.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Natrysk powietrzny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-5% obj.
Rozmiar dyszy: min. 1,2-1,5 mm
Ciśnienie robocze: min. 3-5 bar
GPS*: 40-60 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

 

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Wysoki połysk
Zawartość części stałych: ±55% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 420 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (80μm)
Pyłosuchość: 1 godzina
Suchość manipulacyjna: 12 godzin
Przemalowanie: 12 godzin (maksymalna przerwa 7 dni)

close This website is also available in English. Click here to visit the English version