C5 półpołysk na ocynk szybki

Warstwa 1

604 DualCure Iso Primer

100 µm
Informacje o produkcie

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Matowy
Zawartość części stałych: ±48% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 485 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (50μm)
Pyłosuchość: 20 minut
Przemalowanie: 40 minut

DANE TESTOWE
Test w komorze solnej:
ISO 9227-NSS / ASTM B 117  >2160 godzin
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4626 / ASTM D4541  7,0/5,0 MPa

Odporność na korozję:
Spektroskopia Impedancyjna (EIS)  R 2,7*109, n=0,95 (21 dni)
Odporność na odwarstwienie katodowe ISO 15711  13 mm po 4200 godzinach

Elastyczność:
ISO 1519 / ASTM D522 test na cylindrycznej kształtce  19 mm
Przyczepność (próba oderwania na powierzchni oczyszczonej do poziomu Sa2½)
ISO 4624 / ASTM D4541  7,0 MPa

Zalecenia aplikacyjne

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: min. 0,022 cala
Ciśnienie robocze: min. 150 bar
GPS: 50-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: min. 0,022 cala
Ciśnienie robocze: min. 80 bar
GPS: 50-100 μm

Natrysk powietrzny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 10-20% obj.
Rozmiar dyszy: 1,8 mm
Ciśnienie robocze: min. 3,5 bar
GPS: 50-100 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

 

Opakowanie i przechowywanie

Opakowania: 10-litrowe puszki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe
beczki.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Opakowania: 10-litrowe puszki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe
beczki.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: min. 0,022 cala
Ciśnienie robocze: min. 150 bar
GPS: 50-100 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: min. 0,022 cala
Ciśnienie robocze: min. 80 bar
GPS: 50-100 μm

Natrysk powietrzny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 10-20% obj.
Rozmiar dyszy: 1,8 mm
Ciśnienie robocze: min. 3,5 bar
GPS: 50-100 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

 

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Matowy
Zawartość części stałych: ±48% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 485 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (50μm)
Pyłosuchość: 20 minut
Przemalowanie: 40 minut

DANE TESTOWE
Test w komorze solnej:
ISO 9227-NSS / ASTM B 117  >2160 godzin
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4626 / ASTM D4541  7,0/5,0 MPa

Odporność na korozję:
Spektroskopia Impedancyjna (EIS)  R 2,7*109, n=0,95 (21 dni)
Odporność na odwarstwienie katodowe ISO 15711  13 mm po 4200 godzinach

Elastyczność:
ISO 1519 / ASTM D522 test na cylindrycznej kształtce  19 mm
Przyczepność (próba oderwania na powierzchni oczyszczonej do poziomu Sa2½)
ISO 4624 / ASTM D4541  7,0 MPa

Warstwa 2

171i2 DualCure SX DTM Finish 60

100 µm
Informacje o produkcie

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Półpołysk
Zawartość części stałych: ±70% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 300 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (80μm)
Pyłosuchość: 20 minut
Suchość manipulacyjna: 60 minut
Przemalowanie: 45 minut

DANE TESTOWE
Przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych:
ISO 11507 / ASTM G154 2500 godzin
Zachowanie połysku przy 60°C > 80%

Test w komorze solnej:
ISO 9227-NSS / ASTM B 117 >7500 godzin (C5 w systemie z 306X)
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4624 / ASTM D4541 11,2/11,4 MPa

Elastyczność:
ISO 1519 / ASTM D522 test na cylindrycznej kształtce 10 mm
ISO 1520 Tłoczność 5,7 mm
ISO 6272-2 / ASTM D2794 Próba udarności 2,5 Nm

Odporność na ścieranie:
ASTM D5060 metodą Tabera CS-17 / 1kg 4000 obrotów
Utrata wagi: 150 mg

Przyczepność:
(próba oderwania na powierzchni oczyszczonej do poziomu Sa2½)
ISO 4624  11,2 MPa

Odporność na działanie substancji chemicznych:
Test pocierania MEK, podwójne pocieranie 100
zachowanie połysku przy 60° > 98%


Produkt zatwierdzony przez holenderskie ministerstwo transportu wodnego i robót publicznych (Rijkswaterstaat), w systemie z 306X.

Zalecenia aplikacyjne

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140-200 bar
GPS: 80-120 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 70-100 bar
GPS: 80-120 μm

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 5-10% obj.
Rozmiar dyszy: 2-2,5 mm
Ciśnienie robocze: 3-4 bar
GPS: 80-120 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

Opakowanie i przechowywanie

Opakowania: 20-litrowe puszki i 200-litrowe beczki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe beczki.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Opakowania: 20-litrowe puszki i 200-litrowe beczki. Rozcieńczalnik: 25-litrowe puszki i 200-litrowe beczki.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 40°C.

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 140-200 bar
GPS: 80-120 μm

Metoda airmix
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 0-10% obj.
Rozmiar dyszy: 0,011-0,013 cala
Ciśnienie robocze: 70-100 bar
GPS: 80-120 μm

Natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczalnik: PU5801
Zalecana ilość: 5-10% obj.
Rozmiar dyszy: 2-2,5 mm
Ciśnienie robocze: 3-4 bar
GPS: 80-120 μm

Czyszczenie narzędzi: Niezwłocznie po aplikacji z wykorzystaniem rozcieńczalnika PU5801.

WYDAJNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI
Połysk: Półpołysk
Zawartość części stałych: ±70% objętościowo (wymieszany produkt)
LZO (VOC)*: ≤ 300 g/l

CZASY SCHNIĘCIA (80μm)
Pyłosuchość: 20 minut
Suchość manipulacyjna: 60 minut
Przemalowanie: 45 minut

DANE TESTOWE
Przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych:
ISO 11507 / ASTM G154 2500 godzin
Zachowanie połysku przy 60°C > 80%

Test w komorze solnej:
ISO 9227-NSS / ASTM B 117 >7500 godzin (C5 w systemie z 306X)
Przyczepność powłoki (przed/po teście w komorze solnej):
ISO 4624 / ASTM D4541 11,2/11,4 MPa

Elastyczność:
ISO 1519 / ASTM D522 test na cylindrycznej kształtce 10 mm
ISO 1520 Tłoczność 5,7 mm
ISO 6272-2 / ASTM D2794 Próba udarności 2,5 Nm

Odporność na ścieranie:
ASTM D5060 metodą Tabera CS-17 / 1kg 4000 obrotów
Utrata wagi: 150 mg

Przyczepność:
(próba oderwania na powierzchni oczyszczonej do poziomu Sa2½)
ISO 4624  11,2 MPa

Odporność na działanie substancji chemicznych:
Test pocierania MEK, podwójne pocieranie 100
zachowanie połysku przy 60° > 98%


Produkt zatwierdzony przez holenderskie ministerstwo transportu wodnego i robót publicznych (Rijkswaterstaat), w systemie z 306X.

close This website is also available in English. Click here to visit the English version